جاذبه های گردشگری در ساموئی تایلند سواحل چاونگ در ساموئی تایلند ساحل چاونگ یکی از دیدنی های ساموئی است که دارای غرفه های كنار خیابان با چراغ نورانی شده است و برای تفریح در تور تایلند آذر 94 محل مناسبی است.در جزیره ، جاده ای ...